datamike
taloushallinto

taloushallinto


S&J Soft Systems Oy
PL 51, 02151 Espoo
Puh: 0400 467 574
posti@datamike.fi

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan 2018

Euroopan unionin laajuinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Asetuksella on kuitenkin kahden vuoden siirtymäaika, joka päättyy keväällä 2018. Tämän jälkeen pitää henkilötietojen käsittely ja tallennus asetuksen mukaiseen kuntoon. Uusin Datamike täyttää nämä vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa jopa 20 miljoonan euron sakkoihin.

Lisää tietoa asiasta EU:n tietosuojauudistus
ja Varaudu näihin: Vuoden 2018 pahimmat tietoturvauhat

Petya tietokonevirus levisi saastuneiden kirjanpito-ohjelmien kautta

Petya-haittaohjelman pääasiallinen leviämistapa on kirjanpito-ohjelman saastunut päivitys. Asian ovat vahvistaneet myös muun muassa Kaspersky ja Cisco. Datamike EI kuulu saastuneiden kirjanpito-ohjelmien ryhmään.

Lisää tietoa asiasta Tietoviikko: Petya-haittaohjelman alkusyy oli saastunut kirjanpito-ohjelmisto
Lisää tietoa asiasta Kauppalehti: Haittaohjelman syy: saastunut kirjanpito-ohjelmisto

Suoraveloitus päättyi helmikuun 2014 alussa

Suoraveloitus loppui 2014 helmikuun alussa EU-säädösten takia.
Datamikessä tämä on huomioitu. Jos sinulla ei ole käytössäsi verkkopankki, suoraveloitus muuttuu suoramaksuksi. Jos taas olet verkkopankkiasiakas, suoraveloituksesi muuttuvat e-laskuksi.

Mikäli Sinulla on käytössä Datamike 20 tai vanhempi muista päivittää ohjelma.
Päivityksestä lisää Täällä.
Verkkolaskuista lisää Täällä.

SEPA/IBAN tilinumeromuutos

Pankkitilinumero laitetaan Datamikessä asiakasrekisterissä oman yrityksen korttiin kommentti -kenttään. Yleensä asiakasrekisterissä ensimmäinen kortti on oma yritys.
Vaihtoehtoisesti se laitetaan "Luokitus" -taulukkoon sarakkeeseen "Pankkitili"

Jos Sepa tai IBAN numerosi on esim.
FI 1234 5678 90123 456

laita Datamikessä pankkitiliksi
FI1234567890123456

Huom! Joillain pankeilla uusi tilinumero laitetaan hieman eri tavalla. Tarkista pankiltasi varmuuden vuoksi oikea numero.

Älä laita esim.:
NORDEA-FI1234567890123456

Älä myöskään laita:
FI1234 5678 90123 456

Jätä siis välilyönnit pois.
IBAN ja BIC muutoksista on opastevideo: Täällä.

Rakentamisen tiedonantomenettely 1.7.2014

Datamiken täysversiossa on mukana 1.7.2014 voimaan tullut sähköinen TYVI ilmoitus koskien Rakentamisen tiedonantomenettely työntekijöiden ja urakoiden osalta.
Rakennustöistä lmoitettava Verohallinnolle. Sekä yritysten että kotitalouksien on annettava tietoja rakentamisesta.

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.
Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa. Ensimmäisen kerran tiedot täytyy ilmoittaa syyskuussa 2014.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot vain niistä töistä, joihin tarvitaan rakennuslupa. Tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle ennen loppukatselmusta.
Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.

Lisää tietoa asiasta Verottajan sivulla
ja ohjeet ohjelman käytöstä täällä.

Kirjanpitolaki on muuttunut 1.1.2016

Uutta kirjanpitolakia sovelletaan aikaisintaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin
Kirjanpitolainsäädäntöä uudistetaan vuoden 2015 aikana. Pienille yrityksille kaavaillaan mahdollisuutta maksuperusteiseen kirjanpitoon. Myös konsernitilinpäätösvelvoite poistunee pienimmiltä yhtiöiltä.

Uudessa laissa yritykset ryhmiteltäisiin neljään luokkaan kokonsa perusteella: mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Yrityksen koolla olisi merkitystä erityisesti tilinpäätössääntöjen määräytymisen kannalta.

Uudistukset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2013 aloittaneen työryhmän selvittämiin kirjanpitolain ja siihen liittyvän muun sektorilainsäädännön muutostarpeisiin. joissa on huomioitu erityisesti EU:n viimeaikainen tilinpäätösnormiston kehitys. Uutta lakia sovelletaan aikaisintaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin, mutta se tullee voimaan jo 2015 aikana.

Lisää tietoa asiasta Hallituksen esitys

Käänteinen Alv

Finvoice

Jos ostaja on verovelvollinen käänteisen arvonlisäveron perusteella, annetaan ostajan Y-tunnus kohdassa Asiakasnumero/Y-tunnus
Ruksaa myös kohta Asiakkaalla käänteinen Alv -velvollisuus.
Laskulomakkeisiin saattaa tarvita erilaisia uusia merkintöjä. Uudenlaisten merkintöjen laittamisesta on opastevideo Täällä.

Käänteinen ALV ja kuukausiveroilmoitus

Toimi seuraavan ohjeen mukaisesti: http://www.ostoskauppa.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1354125198

Tarkennettu ALV laskenta

Usein kysytään myös alv-tilien laskennasta. Uudessa alv-lomakkeessa on eritelty mm. 14% ja 24% alv:n määrä (kohdat 301 ja 302).

Jos alv-kuoritaan yhdelle tilille 2982 ohjelma laskee sinne tulleesta saldosta 24% ja 14% osuuden maksettava vero (308)-loppusummasta "taaksepäin". Tällöin tapahtuu sentin pyöristyksiä. Tällöin esim. 14% ja 24% erittely saattaa olla erilainen (loppuvero on silti sama) kuin esim. Tulosta laskelma -raportissa.
Jos haluat välttää tämän toimi seuraavasti:

Jatkossa kun kuorit alv:t (esim. kirjanpidossa käyttämällä nappia Kuori alv-pois bruttoviennistä) ohjelma kysyy mikä on alv-tili ja silloin kun se on 14% valitse kuorintatiliksi 298214 ja kun on kyse 24% tilistä 298224 jne. kun kuorit alv:t (esim. kirjanpidossa käyttämällä nappia Kuori alv-pois bruttoviennistä) ohjelma kysyy mikä on alv-tili ja silloin kun se on 14% valitse kuorintatiliksi 298214 ja kun on kyse 24% tilistä 298224 jne.

Mikäli kerran kuussa kuorit kerralla kaikista alv:n voit määrittää, että tietyistä tileistä alv kuoriutuu vastaavasti niille sopiville alv-velkatileille. Se tapahtuu seuraavasti:

Näin tehtyäsi ohjelma jatkossa kuorii tilit sopiville alv-velkatileille kun käytät "Kuori alv pois bruttovienneistä ym." -kuukausikuorintaa.

Alv muutos esim. 23%:sta 24%:iin

Alv muutos tehdään seuraavasti (huom tätä ei tarvita, jos sinulla on Datamike 21 tai uudempi):

Vanhemmat Datamike -versiot

Jos käytössä on Datamike 20 tai vanhempi suosittelemme päivitystä uusimpaan Datamikeen. Tästä lisää Täällä

Datamike tietosuojaseloste

Henkilötietolain 24 §:n mukaan henkilötietoja kerättäessä rekisteröidyn tulee aina voida olla tietoinen antamiensa tietojen tulevasta käsittelystä ja käytöstä.
Informointivelvoitteen avulla pyritään parantamaan kansalaisen mahdollisuuksia käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan sekä kasvattamaan käyttäjien luottamusta verkossa tarjottaviin palveluihin. Henkilötietolaki on säädetty toteuttamaan Suomen perustuslaissa turvattua yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.
Tietosuojan huomioiminen nettipalvelun yhteydessä on laissa säädetyn velvollisuuden ohella myös oleellinen osa hyvää palvelua verkkoympäristössä. Tutkimusten mukaan merkittävä osa verkon käyttäjistä kokee tietosuojaan liittyvät puutteet ongelmana asioinnin luotettavuuden ja internet-sivujen käytettävyyden kannalta. Vääriin käsiin joutuneet henkilötiedot saattavat luoda uhkan tietojen kohteen eli rekisteröidyn yksityisyydelle, joten henkilötietolain säännökset pyrkivät ennaltaehkäisemään tämänkaltaisia tilanteita ohjaamalla julkishallintoa, yrityksiä, yhteisöjä ja muita rekisterinpitäjiä hyvään tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatapaan
Käytännössä henkilötietolaki ja erityisesti sen 24 § tulee huomioida kaikilla niillä internet-sivustoilla, joilla on käytössä ns. nettilomake eli henkilötietoja kysyvä ja tallettava internet-palvelu.
Kun S&J Soft Systemsin asiakas tekee tilauksen tai pyytää lisätietoja yhteystiedot tai tilattu tuote tallentaan osana asiakasrekisteriin ja reskontraa, jota ei säilytetä internet-sivustolla.
S&J Soft System noudattaa myös muilta osin tietojavelvoitteita ja EU:n tietosuojadirektiivia.